Clairvoyance Hvad er det?


Clairvoyance er fransk og betyder klar syn.

Det vil sige at en med clairvoyante evner kan få informationer om en person, område eller ting, som han eller hun tuner ind på. 

Der er forskel på om clairvoyante laver en direkte clairvoyance på en persone eller han/hun bruger den åndelige verden til at få informationer. 

Bruger du ikke den åndelige verden, kaldes det et psykisk link til klienten

Når du bruger den åndelige verden er du et medium også.

Inden en sitting går igang, beder jeg den åndelige verden om at være til stede ved min side for at hjælpe mig til at videregive de informationer til klienten.

Der er altid hjælper til stede som hjælper mig hver gang der skal gives en sitting

Min hjælper kommunikerer med klientens hjælper og vidergiver de informationerne til mig.

Jeg modtager informationerne som billeder, følelser, lyde, luge eller smage

Informationerne jeg får, drejer sig om, hvad der er behov/aktuel i klientens liv lige nu.

Det kan være alt fra job, familie, børn og helt personlige ting, der er behov for på gældende tidspunkt.

Det er vigtigt kraftigt at understrege, at clairvoyante ikke kommer med endegyldige sandheder, men som råd og vejledning, som klienten frit kan vælge at følge.

Det er også vigtigt at sige at man skal leve sit liv og ikke tro man skal leve efter en “plan” for at man tror at tingene sker.  
Jeg/Vi kan bestemt ikke kan se alt. Jeg får kun de ting, som vores hjælpere mener, er det bedste for os lige nu i den situation klienten står i.

Det er en fantastisk samarbejde der kan opstå via de åndelige hjælper. De lyver ikke og kommer med den sande sandhed.

Der kan selvfølgelig opstå det at der kommer noget som klient ikke husker, men ofte kommer i tanke om senere. 

De er ret smarte dem på 1 sal. Jeg selv fik for mange år siden en setting, hvor min faster kom igennem fra den anden side.

Jeg anede ikke hvem hun var. Det viste sig at det var min faster som var blevet bortadopteret som spæd.

Ingen havde nogensinde talt om hende, så derfor vidste jeg ikke noget om hende. 

Jeg kommer aldrig ind på sygdom og død. Det er ren og skær respekt og etisk korrekt ikke gør det.The secret of successNår du har frigivet dine blokeringer, så kan du skabe forandringer.

Det kan du gør ved at arbejde  med dig selv og ved meditation.