PERSONDATAFORORDNING (GDPR)

1. KONTAKTOPLYSNINGER

Pia Meyhoff
7400 Herning
Data ansvarlig Pia Meyhoff

2. FORMÅL MED DATABEHANDLING

Jeg indsamler og opbevarer oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve,webshophandel, Dette gør jeg hovedsagligt for at kunne kommunikere effektivt.

3. PERSONOPLYSNINGER

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, opbevare vi jeg fulde navn (hvis du har opgivet dette), emailadresse, IP adresse, hvilket emailprogram du foretrækker, lokation ud fra IP.

I webshoppen opbevarer jeg kun de oplysninger du har opgivet i forbindelse med handel.

4. DATABEHANDLERE

Jeg samarbejder med Netsite (Hosting) og MailChimp (emailudsendelse) i forbindelse med databehandling. Disse samarbejdspartnere har Jeg sikret overholder gældende dansk og EU lovgivning.

Jeg videregiver /-sælger aldrig data med henblik på markedsføring. Dette gælder også min samarbejdspartnere.

5. OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Jeg overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

6. HVOR INDSAMLER JEG DINE OPLYSNINGER

Jeg indsamler kun data som du har videregivet til mig. Det være sig via tilmeldinger, handel.

Jeg indsamler også data via cookies, for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.

7. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Jeg opbevare personoplysninger i optil 3 år, med mindre du beder mig om andet. I forbindelse med bogføringsloven, kan Jeg være nødt til, at opbevare data i op til det indeværende år + 5 år. Emailadresser på vores mailingliste gemmes som udgangspunkt, selv hvis du har afmeldt din emailadresse. Dette gøres for at vores system kan se, at du har bedt om ikke at modtage mailings fra mig.

Oplysningerne opbevares decentralt hos henholdsvis Netsite og Mailchimp.com. 
Pia Meyhoff står inde for, at dine data opbevares forsvarligt. D.v.s.:

  • at software er opdateret
  • der er installeret og aktiveret antivirus og firewall
  • der er på de respektive enheder forsvarlig kode
  • Jeg er bekendt med retningslinjerne i forhold til behandling af persondata (GDPR)
  • Med jævne mellemrum undersøges der, om min samarbejdspartnere Netsite og Mailchimp overholde GDPR

8. AUTOMATISKE AFGØRELSER / PROFILERING

Jeg anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

9. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.D

10. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du bør altid først rette henvendelse til mig som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med min behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores webstedsadresse er: https://www.piameyhoff.dk.

Generelle oplysninger Pia Meyhoff
Lyøvej 20
7400 Herning
piameyhoff@piameyhoff.dk